Thầy Trịnh Quốc Tuấn

Trình độ tiếng Nhật N2.

Có kinh nghiệm 3 năm sinh sống và học tập tại Nhật.

Có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp và sơ trung cấp.

Học sinh nhận xét thầy Tuấn “Thầy khá nghiêm khắc nhưng cách dạy rất hay, tập trung nhiều vào kaiwa (giao tiếp), đôi lúc hết giờ nhưng nếu học viên có chỗ nào không hiểu, thầy sẵn sàng ở lại dạy thêm”.