077.564.6789

Free

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 0
 • Câu đố 0
 • Thời lượng 18 week
 • Số học sinh 54
 • Đánh giá

Categorires

0 Đánh giá
54 students

Trình độ thượng cấp tiếng Nhật N1 là trình độ của người học tiếng Nhật đã hoàn thành N2 và tiếp tục đạt được khả năng hiểu, sử dụng tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày ở mức độ nhuần nhuyễn. Với trình độ N1, bạn có thể:

 • Đọc và hiểu các tài liệu bằng văn bản với nội dung cụ thể liên quan đến chủ đề nghiên cứu, chuyên ngành
 • Hiểu thông tin của các bài báo, sách…
 • Đọc – nắm nội dung các bài viết khá phức tạp trong.
 • Hiểu nội dung và ý tác giả muốn nói.
 • Lắng nghe và hiểu cuộc trò chuyện mạch lạc trong các tình huống hàng ngày
 • Nói được ở tốc độ tự nhiên

Lộ trình học và giáo trình N1: Học hết ngữ pháp Thượng cấp, 1945 chữ hán, 10000 từ vựng. Trình độ này là trình độ cao nhất trong tiếng nhật, vì hiện chưa đạt được nên cũng không nói nhiều về nó. Thường trình độ N1 phải sang nhật một thời gian và học chăm chỉ thì sẽ có thể đạt được.

Chương trình giảng dạy trống

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%